ЖИВОТНИ – site-specific art в рамките на фестивал Арт идея, Арт алея